2009-05-28: Testületi ülés

1. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységérõl, a 2008. évi méreg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelése és a vezetõi bér meghatározása

2. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védõnõi körzetekrõl szóló 20/2002. (IX.06.) rendeletének módosítására

3. Javaslat Tiszaújváros Településszerkezeti Tervének módosítására, valamint Tiszaújváros Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 25/2008. (VI.30.) rendelet módosítására

4. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Foglalkoztatási Nonprofit Kft. tevékenységérõl, a 2008. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitûzött vezetõi jutalomfeladat értékelése és a vezetõi bér meghatározása

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére történõ eszközbeszerzésre

5. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2008. évi tevékenységérõl

6. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2008. évben végzett tevékenységérõl

6. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

7. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2009/2010. tanévben, nevelési évben indítható óvodai csoportok, napközis csoportok, osztályok kollégiumban szervezhetõ csoportok számának meghatározására, valamint az Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Isko

8. Javaslat a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozat elfogadására

9. Javaslat út- és játszótér felújítással kapcsolatos pályázatok benyújtására

10. Javaslat Tiszaújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyására

11. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

12. Tájékoztató a DIGI Kft. tiszaújvárosi hálózatfejlesztésével kapcsolatos terveirõl

13. Javaslat a Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság vízszállító gépjármû pályázati önrészének kiegészítésére

14. Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérbeadására

14. Javaslat a Városi Tanuszoda további mûködtetésével kapcsolatos döntés határidõ módosítására

Bevezetõ TV felvétele

Kérdések, interpellációk, az ülés bezárása TV felvétele