2009-06-25: Testületi ülés

1. Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb hatósági ármegállapításáról szóló 4/1997. (III.01.) rendelet módosítására

2. Javaslat a kötelezõen igénybe veendõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2000. (XI.10.) rendelet módosítására

3. Javaslat a vásárok és piacok rendjérõl szóló, többszörösen módosított 22/1995. (IX.12.) rendelet módosítására

4. Javaslat az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 26/1993. (XII.23.) rendelet módosítására

5. Javaslat a települési folyékony hulladék gyûjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggõ tevékenységrõl, a szervezett közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 26/1996. (IX.13.) rendelet módosítására

6. Javaslat a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló többszörösen módosított 15/2000. (V.12.) rendelet módosítására

7. Javaslat a távhõszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 24/1992. (XII.23.) rendelet módosítására

8. Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2004. (XII.23.) rendelet módosítására

9. Javaslat a Városi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 22/2002. (XI.04.) rendelet módosítására

10. Javaslat a Városi Tanuszoda további mûködtetésére

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. a 2009. évi üzleti tervének, Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, az ügyvezetõ munkaszerzõdésének, 2009. évi jutalma feltételeinek, Közhasznúsági Szerzõdésének, Felügyelõ Bizottság ügyrend

11. Javaslat az Önkormányzat  2009. évi pénzügyi tervérõl szóló 5/2009. (III.02.) rendelet módosítására

12. Beszámoló az önkormányzat nem többségi tulajdonában lévõ gazdasági társaságok 2008. évi mûködésérõl

13. Javaslat a kiemelt sportágak 2008. évi támogatásának felhasználásáról készült beszámoló elfogadására

14. Javaslat Tiszaújváros új sportkoncepciójára

15. Javaslat az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai szakszolgálat 2009/2010. tanévre vonatkozó többletóra igényének engedélyezésére

16. Javaslat a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítására

17. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekû bejelentésekre tett válaszadásokról, intézkedésekrõl

18. Javaslat kirakodó vásár szervezésének pályázati kiírására

18. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására vonatkozó határidõ módosítására

Az ülés megnyitása

Az ülés bezárása