2009-09-24: Testületi ülés

1. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervérõl szóló 5/2009. (III.02.) rendelet módosítására

2. Javaslat az önkormányzati fenntartású tiszaújvárosi nevelési-oktatási intézményekben fizetendõ térítési díjak, tandíjak mértékérõl szóló 23/2005. (X.01.) rendelet módosítására

3. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Sport-Park Nonprofit Kft. végleges vagyonmérlegének elfogadására

5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szakmai Programjainak módosítására

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához történõ csatlakozásra 

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodája munkájáról

8. Javaslat telekhatár-rendezésre vonatkozó kérelem elbírálására

9. Javaslat vállalkozói telkek kialakítására

10. Javaslat Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyására

10. Javaslat a szociálisan rászorulók villamosenergia számláján jóváírt támogatás pályázatának benyújtására

10. Javaslat a TÁMOP-3.4.3-08/2 kódszámú "Iskolai tehetséggondozás" címû pályázat benyújtásához szükséges fenntartói döntések meghozatalára

10. Javaslat a "Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés" TÁMOP-6.2.2./A/09/1 pályázat benyújtására

Az ülés megnyitása

Az ülés bezárása