2009-10-29: Testületi ülés

1. Javaslat a Tiszaújváros Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekrõl szóló 2/2003. (I.31.) rendelet módosítására

2. Javaslat a Zöld Beruházási Rendszer keretén belül meghirdetett Panel-Alprogram benyújtási határidejének meghosszabbítására és a 22/2008. (V.15.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrõl szóló 28/2005. (X.29:) rendelet hatályon kívül helyezésére

4. Javaslat a Városi Rendelõintézet járóbeteg-szakellátásának fejlesztéséhez kapcsolódó hitel biztosítására benyújtott ajánlatok elbírálására

5. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerõ-piac alakulásáról és a Közfoglalkoztatási Terv végrehajtásának tapasztalatairól

6. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Társasági Szerzõdésének módosítására

7. Javaslat a Lenin páncélautó és a Lenin szobor további elhelyezésére

8. Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet vezetõi megbízásának visszavonására, és a Városi Intézményellátó Szervezet vezetõi álláspályázatának kiírására

9. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervét érintõ pótigények elbírálására

10. Javaslat a Városi Önkormányzat 2010. évi belsõ ellenõrzési tervének elfogadására

11. Javaslat a 2010/2011. oktatási évre vonatkozó normatív kedvezmény feletti önkormányzati tankönyvtámogatásra

12. Javalast a közoktatási intézmények intézményvezetõi teljesítményértékelési rendszerének módosítására

13. Javaslat a közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési terv végrehajtásának értékelésére, felülvizsgálatára

14. Javaslat a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására

15. Javaslat a betegszállítás helyzetének vizsgálatáról szóló IV/116-1/2009. 92/Ökt. sz. határozat határidejének módosítására

Az ülés megnyitása

Az ülés bezárása