2009-11-26: Testületi ülés

1. Javaslat a helyi adórendeletek módosítására

2. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelõintézet elmúlt két évben végzett tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadására

3. Javaslat Tiszaújváros 2010. évi rendezvénytervére

4. Javaslat a Tisza Média Kft. tagi kölcsön visszafizetésének átütemezésére

5. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára

6. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról, a 2009. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítésérõl

7. Javaslat önkormányzati dolgozók év végi jutalmazására

8. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok év végi jutalmazására

10. Javaslat a Zöld Beruházási rendszer keretén belül meghirdetett Panel-Alprogramra beérkezett pályázatok önkormányzati támogatásainak összegére

11. Tájékoztató a lejárt határidejû testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról

12. Javaslat a közmeghallgatásokról szóló testületi napirendek határidejének módosítására

12. Javaslat Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról és az azt befolyásoló tényezõkrõl szóló beszámoló határidõ módosítására

12. Javaslat Tiszaújváros új Településfejlesztési Koncepció végrehajtási határidejének módosítására

9. Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati férõhely határozatlan idejû bérbeadására

Az ülés megnyitása

Az ülés bezárása