2009-12-17: Testületi ülés

1. Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb hatósági ármegállapításáról szóló 4/1997. (III.01.) rendelet módosítására, valamint a menetrend szerinti temetõi-, bevásárlói- és az intézmények által igényelt helyi autóbusz járato

2. Javaslat a kötelezõen igénybe veendõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2000. (XI.10.) rendelet módosítására

3. Javaslat a települési hulladékgazdálkodási tervrõl szóló 29/2004. (VIII.31.) rendelet módosítására, a 2009-2014 közötti idõszakra szóló települési hulladékgazdálkodási terv elfogadására

4. Javaslat a közterületek rendjérõl szóló 31/2004. (X.15.) rendelet módosításának határidõ módosítására, valamint a hatályos rendeletnek Tiszaújváros játszóterein a dohányzás tilalmára vonatkozó rendelkezésekkel történõ kiegészítésére

5. Javaslat az önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervérõl szóló 5/2009. (III.02.) rendelet módosítására

6. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a sportról szóló 17/2003. (VII.01.) rendelet módosítására

7. Javaslat a sportegyesületek létesítményhasználatával kapcsolatos döntésekre

8. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetõ igazgatója munkaszerzõdésének módosítására

9. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetõinek minõsítésére

10. Javaslat a Tiszaújváros Városi Önkormányzat jegyzõi álláspályázatának kiírására

11. Javaslat a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 2010. évi kiemelt céljainak meghatározására

12. Javaslat Tiszaújváros Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására

13. Javaslat Tiszaújváros Önkormányzata 2010. évi munkatervére

14. Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérleti szerzõdésének meghosszabbítására

14. Javaslat visszavásárlási joggal kapcsolatos kérelem elbírálására

14. Javaslat önkormányzati elektronikus szolgáltató (ASP) központhoz való csatlakozásra

Az ülés megnyitása

Kérdések, felszólalások, az ülés bezárása